Project Description

Travesia a del Mediterrani N 01. 46520  Port de Sagunt – València

Titularitat: APV

Permisos: 21 dies

Enregistrament: 24 hores

Accés restringit

Localització

 Telèfon: +34 962 655 859

saguntofilmoffice@aytosagunto.es

El pantalà s’alça entre les instal·lacions portuàries i la platja urbana de Port de Sagunt. És un extens pont de més de 1km de llarg que penetra en la mar, construït sobre pilars de formigó i ferro. La seua longitud total és de 1,7 km. Originalment i fins a temps recents servia per a la càrrega i descàrrega de vaixells que servien al conjunt siderometal·lúrgic que va haver-hi en les proximitats. L’any 2009, l’Autoritat Portuària va acordar la seua cessió a l’Ajuntament de Sagunt per a destinar-lo a usos ciutadans.