Camp de Morvedre

Al Camp de Morvedre hi ha un teixit d’empreses i professionals del sector audiovisual molt notable, tenint en compte la grandària de la comarca i l’efecte d’atracció que té la proximitat a la ciutat de València, vertader epicentre de l’activitat televisiva i fílmica. La casuística és molt diversa, però val dir que hi ha empreses capdavanteres del sector audiovisual -i també teatral- de la CV, tant en equipament com en generació de continguts. També es perceben grups de professionals autònoms, emprenedors amb una xarxa de treball més o menys desenvolupada que tracta de tindre una ocupació local mentre vigila el mercat valencià o nacional.

Molt notable és el viver de tècnics i creadors sorgit entorn de l’Escola Jove de Cinema i també de les facultats de Comunicació Audiovisual de Castelló i de València.

Finalment, cal esmentar el dinamisme de l’escena teatral i la gran quantitat de gent implicada com a professionals o afeccionats.

  • Empresas punteras en el sector

  • Atracción de la Escuela Joven del Cine

  • Un referente de la escena teatral

ENCARA NO ESTÀS AL NOSTRE DIRECTORI? ESCRIU-NOS!